ODWOŁANIE PRZYJĘCIA INTERESANTÓW - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego w Krakowie z dnia 9 marca 2020 roku nr 13/2020                 

– z powodu zagrożenia koronawirusem, celem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,                                                                                                                                                                                                                                            odwołano poniedziałkowe przyjęcia interesantów - bezterminowo. Skargi, wnioski oraz inną                                                                                                                                                                                                                                korespondencję można kierować drogą pisemną poprzez dziennik podawczy                                                                                                                                                                                                                                                                                       (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30), jak również codziennie drogą elektroniczną                                                                                                                                                                                                                                  (ePUAP, pocztą mailową - sekretariat@krakow.pr.gov.pl) oraz faksem (012 414 29 78).

Planowane czynności procesowe z udziałem stron oraz czynności z organami współpracującymi                                                                                                                                                                                                                                                z Prokuraturą odbywają się na dotychczasowych zasadach, z zastrzeżeniem zachowania rygorów

profilaktyki zdrowotnej określonej przez resort zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz

w poleceniu I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego w piśmie z dnia 10 marca

2020 roku.

Rejestr zmian dla: ODWOŁANIE PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-24
Publikacja w dniu:
2020-08-24
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2020 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt