Wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej znanego sędziego - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

Wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej znanego sędziego

W dniu 21 stycznia 2019 r. Prokuratura Regionalna w Krakowie skierowała do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Wojciecha Łączewskiego. Wniosek dotyczy złożenia przez tegoż sędziego doniesienia o przestępstwie, którego nie było i składania przez niego fałszywych zeznań.

Z ustaleń śledztwa wynika, że wbrew złożonemu przez sędziego zawiadomieniu o przestępstwie nie doszło do włamania do prowadzonych przez niego pod fikcyjnymi nazwiskami kont na internetowym portalu społecznościowym Twitter. Zgromadzone dowody wskazują również, że sędzia zeznał nieprawdę, iż to rzekomy włamywacz namawiał w internetowej korespondencji osobę, którą wziął za redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek” Tomasza Lisa. do prowadzenia antyrządowej kampanii, a także bez wiedzy sędziego zrobił i wysłał za pośrednictwem Twittera jego zdjęcie. Fotografia miała być dowodem, że właścicielem konta zarejestrowanego na fałszywe nazwisko Krzysztof Stefaniak jest właśnie sędzia Wojciech Łączewski.

Zlecona przez prokuraturę ekspertyza z zakresu informatyki jednoznacznie wykazała, że nikt poza sędzią Wojciechem Łączewskim nie miał dostępu do jego urządzeń elektronicznych i kont na Twitterze. Zeznania świadków przeczą jednocześnie wersji zdarzeń przedstawionej przez sędziego.

Okoliczności przestępstwa

Sędzia Wojciech Łączewski złożył 10 lutego 2016 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ustne zawiadomienie, że nieznana mu osoba włamała się na jego konta prowadzone pod fikcyjnymi nazwiskami na internetowym portalu społecznościowym Twitter i w jego imieniu prowadziła korespondencję. 15 lutego 2016 roku w pisemnym zawiadomieniu do tejże prokuratury sędzia zwrócił się o ściganie osoby, która między 16 a 28 stycznia 2016 roku miała się podszywać pod niego na portalu Twitter w celu wyrządzenia mu szkody osobistej. Jeszcze tego samego dnia, a więc 15 lutego, zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo.

Złożenie zawiadomienia nastąpiło po ukazaniu się 29 stycznia 2016 roku na portalu Kulisy24.com publikacji pt. ..Zaplątany sędzia", w której autorzy-nie wymieniając z nazwiska Wojciecha Łączewskiego - opisywali, że znany sędzia nawiązał za pośrednictwem Twittera prywatną korespondencję z osobą, którą wziął za Tomasza Lisa. i namawiał ją do przyjęcia nowej strategii w politycznej walce z rządem.

Wedle autorów publikacji sędzia prowadził z tą osobą internetowe rozmowy, posługując się kontami zarejestrowanymi na fikcyjne nazwiska. W celu udowodnienia swojej prawdziwej tożsamości, przesłał rozmówcy swoje zdjęcie. Dziennikarze, chcąc wykluczyć prowokację i potwierdzić, że autorem korespondencji jest rzeczywiście znany sędzia, zaproponowali mu spotkanie. W wyznaczonym miejscu i czasie miał się stawić tenże sędzia.

W kolejnej publikacji, która ukazała się na łamach „Warszawskiej Gazety" z 12-18 lutego 2016 roku, ujawniono, że opisanym przez portal Kulisy24.com sędzią jest Wojciech Łączewski. Gazeta opublikowała również jego zdjęcie, które miał przesłać za pośrednictwem Twittera, by uwiarygodnić się wobec rozmówcy, którego wziął za Tomasza Lisa.

Ustalenia śledztwa

W toku śledztwa, wszczętego w wyniku zawiadomienia sędziego Wojciecha Łączewskiego, prokuratura zleciła ekspertyzę z zakresu informatyki, przesłuchała licznych świadków i uzyskała w ramach międzynarodowej pomocy prawnej informacje od amerykańskiej firmy Twitter Inc.

Z opinii biegłego z zakresu informatyki wynika, że nie doszło do włamania do kont. które sędzia Łączewski prowadził w portalu Twitter pod fikcyjnymi nazwiskami „Marek Matusiak" i „Krzysztof Stefaniak". Biegły nie znalazł również śladów, które mogłyby świadczyć, że nieuprawnione osoby uzyskały dostęp do elektronicznych urządzeń sędziego: komputerów, tabletu iPad i telefonu iPhone.

Na dysku komputera Wojciecha Łączewskiego biegły odnalazł zdjęcie, które zostało wykonane jego telefonem i zostało automatycznie, poprzez usługę iCloud, przesłane do zsynchronizowanego z tym telefonem komputera sędziego. Czas wykonania fotografii jest tożsamy z czasem rozmowy prowadzonej za pośrednictwem Twittera i koresponduje z jej treścią. Sposób ustawienia aparatu wskazuje, że zdjęcie zrobił sobie osobiście Wojciech Łączewski.

Przesłuchany w charakterze świadka znajomy sędziego zaprzeczył jednocześnie, by umawiał się z nim w tym samym miejscu i czasie, który wyznaczyli Wojciechowi Łączewskiemu dziennikarze. Stoi to w sprzeczności z zeznaniami sędziego Wojciecha Łączewskiego. według którego pojawił się przed wskazanym przez dziennikarzy blokiem na warszawskim Wilanowie, aby odebrać książkę od znajomego.

Wniosek do Sądu Dyscyplinarnego

Wnikliwa analiza materiału dowodowego 'wykazała, iż nie doszło do nielegalnego przejęcia przez osobę trzecią kont na portalu Twitter prowadzonych przez sędziego Wojciecha Łączewskiego. Doprowadziło to do umorzenia w maju 2018 roku wszczętego po jego zawiadomieniu postępowania.

Jednocześnie ustalone przez prokuraturę okoliczności jednoznacznie podważają prawdziwość złożonego przez Wojciecha Łączewskiego doniesienia o przestępstwie i jego zeznań. Wskazują, że sędzia dopuścił się czynów z art. 238 i art. 233 § 1 kodeksu karnego, polegających na złożeniu zawiadomienia o przestępstwie, którego nie było oraz fałszywych zeznań.

Kontynuowanie postępowania przygotowawczego w tym zakresie, w świetle art. 80 § 2 c ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, może jednak nastąpić wyłącznie po wydaniu przez właściwy sąd dyscyplinarny uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

W związku z tym. stosowny wniosek w tym zakresie, w dniu 21 stycznia 2019 r., skierowałem do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Prokurator Regionalny

Marek Wóźniak

Rejestr zmian dla: Wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej znanego sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2020 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt